Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Cirkulær økonomi

Her kan du læse om de økonomiske og forretningsmæssige perspektiver i cirkulær økonomi.

Stort potentiale for Danmark som cirkulær økonomi 

Særanalyse med potentialet for Danmark som cirkulær økonomi blev offentliggjort på konference i Industrien Hus d. 25. november 2015, hvor også Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen deltog. Analysen er udarbejdet af Ellen MacArthur Foundation med bidrag fra McKinsey & Co og NERA Consulting Group. Grøn Omstillingsfond i Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen har bidraget med data om dansk økonomi og input til beskrivelse af den nuværende policy landskab i Danmark. Fem ministerier i alt og en større gruppe danske virksomheder og videnpersoner har desuden bidraget i væsentlig grad. 

I analysen vurderes bl.a., at en omstilling til en cirkulær dansk økonomi frem mod 2035 vil kunne øge BNP med op til 45 mia. kr. ekstra svarende til en 1,4 pct. stigning, give en øget eksport på 3-6 pct., en øget arbejdsindkomst svarende til over 13.000 ekstra job, et reduceret dansk CO2-fodaftryk med 3-7 pct. og et op til 50 pct. mindre ressourceforbrug.

 Potential for Denmark as a circular economy (pdf)

Særanalysen af Danmark indgik som centralt case studie i en international toolkit-rapport, som blev offentliggjort d. 26. juni 2015.

Delivering the circular economy. A toolkit for policy makers (pdf)

Andre rapporter om cirkulær økonomi fra Ellen MacArthur Foundation


Rapport fra Ellen MacArthur Foundation om det økonomiske og forretningsmæssige potentiale i en cirkulær økonomi. Del af en rapportserie - volume 1.


Rapport fra Ellen MacArthur Foundation om muligheder i sektoren for forbrugsvarer. Del af en rapportserie - volume 2.

Rapport fra Ellen MacArthur Foundation om opskalering af cirkulære økonomi igennem globale værdikæder. Del af en rapportserie - volume 3.

GROWTH WITHIN: A CIRCULAR ECONOMY VISION FOR A COMPETITIVE EUROPE (2015) (pdf)

Rapporten ser på det europæiske potentiale ved cirkulær økonomi i sektorerne fødevarer, mobilitet og byggeri.

Potentialer for cirkulær økonomi i andre lande 

Opportunities for a circular economy in the Netherlands (TNO 2015) (pdf) 

Rapporten ser på det cirkulære potentiale for Hollands økonomi.

The Circular Economy and Benefits for Society - Swedish Case Study Shows Jobs and Climate as Clear Winners (Club of Rome 2015) (pdf) 

Rapporten ser på det cirkulære potentiale for Sveriges økonomi.

Circular Economy Scotland (Green Alliance 2015) (pdf) 

Rapporten ser på det cirkulære potentiale for Skotlands økonomi.

Cirkulære forretningsmodeller

Circular Advantage Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World without Limits to Growth (Accenture 2015) (pdf)

Cirkulære forretningsmodeller i 5 hovedtyper.

Circular Business Models - Part 1: An introduction to IMSAs circular business model scan (IMSA 2015) (pdf)

Metode til kortlægning af mulighederne for at skabe en cirkulær forretning ud fra 19 forskellige cirkulære forretningsmodeller.

Genfremstilling

Rapporten fra Incentive udført for Erhvervsstyrelsen ser på omfanget og karakteren af genfremstilling i Danmark. Genfremstilling er en proces inden for cirkulær økonomi, hvor et udtjent produkt tages retur, og produktet fremstilles igen med en større eller mindre grad af genanvendelse af det returnerede produkt. En række andre lande som USA, UK og Kina har de senere år oplevet en betydelig vækst i denne form for fremstilling.

I USA tegner genfremstilling sig for 0,28 procent af den samlede produktion. Hvis de relevante brancher i dansk erhvervsliv kan nå en tilsvarende andel inden for genfremstilling, er potentialet i Danmark på sigt 2,3 mia. kr. årligt.

Rapporten analyserer markedet for genfremstilling i Europa og estimerer i forbindelse hermed blandt andet omsætning, beskæftigelse og genfremstillingsintensitet inden for en række sektorer i Europa.