Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

BuildScore - intelligent og brugervenligt værktøj til optimering af bygningsdrift

Virksomheden Successiv ApS har udviklet et it-system, BuildScore, der skaber overblik og indsigt i bygningers driftsøkonomi, ressourceforbrug og indeklima ved at sammenfatte mange forskellige data, analysere disse og gøre sammenligninger og potentialer tilgængelige for brugeren på en overskuelig måde. Systemet er møntet på blandt andet ejendoms- og boligselskaber samt bygningsejere med f.eks. kontorer og andre større bygninger.

Projektets resultater

Projektet har medført at der er udviklet:

 •  et dashboard, www.buildscore.dk, hvor data og analyser efter log-in er tilgængelig for brugere.
 • en række metoder og algoritmer til analyser af data, der skaber overblik over forbruget og mindsker behovet for at få data analyseret yderligere af rådgivere
 • integration af trådløs sensoropsamling af forbrugsdata hos brugeren uden fysiske indgreb
 • metoder til benchmarking af ejendomme inden for forskellige bygningskategorier

Der er med positive resultater gennemført et brugerstudie af BuildScore blandt større potentielle kunder og samarbejdspartnere.  

Projektbeskrivelse

BuildScore anvender blandt andet data fra offentlige danske og udenlandske registre samt bygningsdata om fx kapacitet og belastning. Disse data sammenholdes med konkrete forbrugstal i de bygninger, som er tilkoblet løsningen. Resultaterne indgår i benchmarking af den aktuelle evne til at drive en bygning eller portefølje, fx:

 • i forhold til tidligere
 • i forhold til andre bygninger i egen portefølje
 • i forhold til udvalgte eksterne ejendomme og porteføljer

Med BuildScore kan man således konkurrere om bygningsdriften, sammenligneligt inden for bygningskategorier. Det kan ske lukket, synligt imellem en kreds af samarbejdspartnere eller offentligt.

Business case

BuildScore skal markedsføres og sælges som en integreret web/APP service til større danske ejendomsoperatører i både den offentlige og private sektor. Forretningsmodellen gør det muligt at arbejde indenfor egen portefølje eller på tværs af ejerforhold og lokalisering mv.

Prismodellen vil som udgangspunkt være et abonnement tilpasset brugervolumen og omfanget af serviceydelser som abonnement på målere og sup

Miljøeffekt

BuildScore måler effekt på økonomi, forbrug, kapacitetsudnyttelse og belastninger, herunder CO2.

BuildScore synliggør CO2 reduktioner som konsekvens af realiserede energibesparelser og vil omvendt kunne angive nødvendige energibesparelser for at nå ønskede CO2 reduktioner.

I de estimerede miljøeffekter nedenfor antages det, at 50 % af potentialerne kan realiseres, hvilket vil medføre en årlig dansk varmebesparelse på 24 mia. kWh svarende til en reduceret CO2 udledning på 2,8 mio. ton. samt en årlig el-besparelse på 7,532 mia. kWh svarende til en reduceret CO2udledning på 3,3 mio. ton.

Buildscore vil bidrage til at realisere og synliggøre disse besparelser. Baseret på forventningerne til salg af løsningen estimeres det, at Buildscore i de første år vil kunne realisere ca. 20 pct. af ovennævnte reduktionspotentialer svarende til i alt 1,2 mio. ton CO2.

Effekter

Projektholders forventninger til projektets effekter på vækst, beskæftigelse og reduceret miljøbelastning 5 år efter projektstart, som følge af projektet:

 • 22 mio. kr. stigning i omsætning
 • Heraf udgør 7 mio. kr. stigning i eksport
 • 20 ekstra ansatte

 

Forskningschef i Cepos, Henrik Christoffersen:                                                  

Der er behov for redskaber, som på en enkel, effektiv og troværdig måde kan gennemlyse driftsøkonomien i større bygningskomplekser, hvad enten der er tale om kommunale bygninger, erhvervsmæssigt drevne ejendomme eller almene boligafdelinger. Hvis BuildScore bliver udviklet til at opfylde disse krav, kan systemet blive sådan et nyttigt redskab.

Nøgletal

Samlet projektbudget: 3.002.000 kr.

Tilskud fra Grøn Omstillingsfond: 1.498.800 kr.

Projektperiode: 01. 01. 2014 – 31. 05. 2015

Projektholder

Successive ApS
www.successiv.net

Kontaktperson

Henrik von Scholten
Tlf. nr.: 23 84 06 70
E-mail: hvs@successiv.net

Samarbejdspartnere

 • MakeThisWork ApS
 • Københavns Lufthavne A/S