Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Building Green Societies of Tomorrow

Partnerskabet skal skabe øget internationalt kendskab til og fokus på de erfaringer og kompetencer, som Danmark har opnået med udviklingen af helhedsorienterede, grønne løsninger. I den forbindelse vil partnerskabet understøtte kommercialiseringen, opskaleringen og udbredelsen af disse løsninger til andre lande i tæt samspil med regeringens eksportstrategier.

Projektbeskrivelse

Partnerskabet består af to indsatsområder og et pilotprojekt:

1. En markedsfokuseret eksportindsats for grønne løsninger
Der gennemføres en fokuseret indsats på tre udvalgte markeder med henblik på at identificere og levere svar på regionale/nationale udfordringer og herved skabe potentielle eksportmuligheder. Formålet er at skabe bedre videngrundlag og fokuserede markedsføringskanaler for danske virksomheder. Blandt andet skal der identificeres regionale udfordringer, som skal kobles til danske kompetencer og løsninger; kortlægges synergi til eksisterende markedsrelevante initiativer og skræddersyes relations-dannende besøgsprogrammer i Danmark for udvalgte beslutningstagere.

2. En indsats for etablering af to eksporthubs i to toneangivende byer
Erfaringerne fra Danish Cleantech Hub i New York skal udbredes til yderligere to toneangivende udvalgte byer på relevante markeder. Centrene skal gennem en kombination af udstillingselementer og konkrete aktiviteter eksponere danske state-of-the-art løsninger og skabe præferencer for danske grønne løsninger og kompetencer.

3. Et pilotprojekt for konsolidering af danske besøgstjenester
I pilotprojektet gennemføres blandt andet en kortlægning af danske aktører, der arbejder med tilrettelægning af besøgsprogrammer for udenlandske delegationer, og det afdækkes om en konsolidering kan skabe stordriftsfordele, effektivisering og forbedring af besøgstjenesten.

I forhold til videndeling vil partnerskabet lægge stor vægt på synergiskabelse til eksisterende projekter og initiativer.

Business case

Partnerskabet vil bidrage med konkrete markedsføringsværktøjer og markedsføringskanaler samt relationsskabende aktiviteter for de grønne danske aktører. Dermed vil partnerskabet også bidrage til at grønne danske virksomheder får bedre muligheder for at synliggøre sig selv og sine løsninger over for en interesseret og beslutningsdygtig målgruppe. Den målrettede eksportindsats forventes at kunne føre til øget dansk eksport af grønne danske løsninger og dermed øget vækst og beskæftigelse i dansk erhvervsliv.
Partnerskabet vil derudover også bidrage til en øget markedsføring og branding af Danmark som grønt innovationshub og foregangsland. På den måde vil indsatsen bidrage til at gøre Danmark mere attraktivt i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer og dermed sandsynligvis føre til øget beskæftigelse.

Miljøeffekt

Partnerskabet fokuserer på udbredelsen af af danske energibesparende og ressourceoptimerende løsninger til et internationalt publikum. Partnerskabet vil således bidrage til at eksponere mulighederne for at nedsætte CO2-udslip og ressourceforbrug gennem eksport af allerede afprøvede danske teknologier til nye internationale markeder. Ved salg og konkret implementering af energi- og ressourcebesparende danske løsninger i udlandet vil partnerskabet kunne bidrage til en global reduktion af CO2-udslippet samt føre til et reduceret forbrug af materialer.

Direktør Finn Mortensen, State of Green:

’Med klimaaftalen fra Paris skrues der fremover for alvor op for investeringer i grønne løsninger globalt. Danmark skal bruge alle kræfter på at udnytte vores renommé som en enestående innovativ nation til at levere disse løsninger. Med partnerskabet styrkes dette eksportarbejde betragteligt, ikke mindst på særligt interessante markeder.’

Tilskud fra Grøn Omstillingsfond

Kr. 5.430.000

Projektperiode

Fra 01.01.2016 til 31.12.2017

Projektholder

State of Green
København V
www.stateofgreen.com

Kontaktperson

Majken Kalhave
+45 23 71 26 06
E-mail: mka@stateofgreen.com