Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

BituAsfalt - En innovativ og ressourceeffektiv asfaltproduktion

Tarpaper Recycling udvikler til gavn for bundlinjen og miljøet et nyt grønt innovativt asfaltprodukt kaldet BituAsfalt. BituAsfalt laves med genbrugt bitumen-olie fra tagpap

Uddybende om projektet

Formålet med projektet er at implementere en ny ressourceeffektiv forretningsmodel, der kan sætte det nye grønne produkt BituAsfalt i produktion. Forretningsmodellen omfatter indsamling af brugt tagpap fra nedrivninger, neddeling af tagpappet til produktet BitumenMix, anvendelse af BitumenMix som råvare i ny produktion af BituAsfalt samt salg af asfalten direkte til kunder. Asfalt produceret med BitumenMix er testet af vejentreprenører i Danmark og Finland. De foreløbige resultater viser, at den producerede asfalt opfylder samme krav, som traditionelt produceret asfalt i forhold til kvalitet, sundhed og sikkerhed. BitumenMix kan potentielt erstatte mere end 50 pct. af ny bitumen i asfaltproduktion, men der er brug for yderligere tests og afprøvning, så miljøproduktet kan færdigudvikles og indgå på linje med traditionelt produceret asfalt i tilbud til kunder.

Business case

I Danmark er der i dag ingen asfaltproducenter, der tilbyder et asfaltprodukt baseret på genanvendt bitumen fra tagpap. Bitumen, der anvendes i asfalt i dag, stammer fra en kombination af genbrug af gamle vejbelægninger og jomfruelig bitumen-olie. Ingen tilbyder en løsning, hvor tagpap-affald omdannes til et nyt råstof med højt bitumen-indhold, som kan indgå direkte i produktionen af asfalt, så brugen af jomfruelig olie, produktionsomkostninger og miljøbelastning bliver reduceret. BituAsfalt er et unikt produkt baseret på genanvendelse af tagpap, der i dag bliver deponeret eller ender i forbrændingsanlæg. Forudsætningen for fremstillingen af BituAsfalt er produktet BitumenMix, som tidligere er udviklet med støtte fra EU. Udviklingen af BitumenMix baner vejen for det grønne produkt BituAsfalt. Det forventes, at BituAsfalt kan eksporteres til de skandinaviske lande i første omgang og siden til resten af EU, da genbrug af tagpap-affald i asfaltproduktion ikke i større målestok bliver praktiseret i Europa. Eksporten vil starte med udgangspunkt i Sverige og Finland, hvor Tarpaper Recycling i forvejen opererer. Målet er efter projektperioden at udvide eksporten til europæiske lande som Tyskland, Holland og Belgien.

Miljøeffekt

Ved at bruge det nye råstof BitumenMix kan tilsætningen af jomfruelig bitumen i asfalt halveres, og forbruget af jordens knappe olieressourcer begrænses. I Danmark produceres årligt omkring 14.000 tons tagpap-affald. Produktion af BituAsfalt baseret på bitumen fra BitumenMix indebærer derfor potentielt en besparelse på 23.712 tons CO2 i Danmark om året, da tagpappet frem for forbrænding vil indgå i nye produktioner. Ved at udnytte BitumenMix i asfaltproduktionen vil bitumen indgå i vejbelægninger, som efter 20-30 år tages op, nedknuses og genbruges i en ny asfaltproduktion. Bitumen-olien i den gamle BituAsfalt indgår på den måde i nye produktioner i en stort set uendelig genanvendelsesproces.

Projektets budget

Samlet budget: 5.552.666 kr.

Støtte fra Grøn Omstillingsfond

Støttebeløb: 2.498.700 kr.

Projektperiode

1/8 2015 - 31/5 2017

Projektholder

Tarpaper Recycling ApS

Naverland 2, 2600 Glostrup

Kontaktperson

Cecilie Fernández

Tlf. 28 12 33 06

cef@tarpaper.dk

Samarbejdspartnere

Kommuner i Storkøbenhavn og Sjælland
Producenter af tagpap-affald
Danske asfaltlaboratorier