Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Avichem Aps - IT baseret miljøportal for kemikaliestyring

Avichem ApS vil udvikle en integreret miljøportal til styring af kemikalier til virksomhedens kunder, der er andre virksomheder.

Uddybende om projektet

Avichem ApS er en mindre virksomhed, som i dag leverer online kemikaliestyring, hvor deres kunder kan styre brugen af kemikalier i henhold til f.eks. gældende lovkrav, produkt-blade mv. Den nye grønne forretningsmodel er en abonnementsbaseret, online IT-applikation til styring af kemikalier i virksomheder. Miljøportalen giver mulighed for at sammenligne og udvælge mere miljørigtige alternativer end de kemikalier virksomheden allerede anvender, samt at få vurderet de anvendte kemikaliers miljøfarlighed og evt. konsekvenser i forhold til rensningsprocesser og indhold af stoffer, der kan have betydning for genanvendelsen. Løsningen er bl.a. baseret på miljøviden om kemikalier samt miljølovgivning i Danmark og EU.

Hvordan er forretningspotentialet?

Den nye forretningsmodel gør det muligt for Avichem at differentiere deres nuværende it-løsning fra andre systemer og ramme bredere i markedet og samtidig er modellen ukompliceret at opskalere uden propor-tionelle omkostninger for virksomheden.

Hvilken gavn gør det?

Avichems miljøplatform vil bidrage til reduktion af ressourceforbrug i brugsfasen f.eks. til rensningsprocesser i produktion, der involverer spildevand og afkast til luft samt positive miljøeffekter ved at få fravalgt flere miljøbelastende kemikalier allerede i udviklingsfasen, så de slet ikke bliver en del af produkters livscyklus og ved at øge muligheden for genanvendelse af produkter.

Ledelsen (Direktør Anette Østerby):
»Vi opretter vores kunders produkter i ’Chemical Online Service’, og efterfølgende gør miljøportalen det let, at tilegne sig viden om hvilke produkter, der for eksempel indeholder hormonforstyrrende stoffer, og hvilke stoffer, der er giftige eller svært nedbrydelige i miljøet. Eller stoffer, som bidrager til at skade ozonlaget eller forværre drivhuseffekten.

Desuden skaber miljøportalen overblik over de negative konsekvenser, det kan have for virksomheden, at anvende disse kemikalier. For eksempel i form af indførelse af renseprocesser og andre energitunge foranstaltninger, krav om målinger, tilladelser, begrænsninger i brug, information af kunder og anden indberetningspligt.

»På den måde skaber miljøplatformen overblik over, hvor vi har ’problem kemikalierne’ og et godt incitament for virksomheden til at fjerne og erstatte dem med grønnere kemikalier,« siger Anette Østerby.

For at fremme og lette denne proces indeholder miljøplatformen også en substitutionsside, hvor man kan søge efter grønne alternativer, der allerede anvendes i andre virksomheder. Alle de oprettede kemikalier bliver farlighedsvurderet og forsynet med en visuel farvekode, der gør det let for alle i hele virksomheden, at sammenligne kemikalier og finde frem til de grønne.

”Mange virksomheder vil gerne bidrage til at forbedre miljøet, de skal bare have nogle værktøjer, der hjælper dem og gør det let for dem at bidrage, hvor de kan. I dag findes der en masse officielle lister, opgørelser, tests og mærkninger, der kan fortælle om et stofs miljøegenskaber. Problemet er, at man skal have en større kemi-eksamen for at kunne forstå og gennemskue dem. Og det er trods alt de færreste, der har det. Derfor er der brug for et værktøj, der på en let og overskuelig måde kan vurdere og sammenligne alternativer. Det er bl.a. sådan et værktøj vi gerne vil skabe med miljøplatformen”, Direktør Anette Østerby.

Støtte fra Grøn Omstillingsfond og Region Midtjylland

Støttebeløb fase 1: 250.000 kr.
Støttebeløb fase 2: 670.000 kr.

Fase 1 af programmet:

Januar – juni 2014

Fase 2 af programmet:

Oktober 2014 – oktober 2015

Projektholder

Avichem A/S
Skanderborg

Kontaktperson

Anette Østerby
Tlf. nr.: 29931667
E-mail: aoe@avichem.dk.