Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Analyser

Task-forcen får løbende gennemført en række analyser, der kortlægger og beskriver de reguleringsmæssige barrierer for ressourceeffektivitet.

Task-forcen tager udgangspunkt i virksomheder, værdikæder og materialestrømme og reguleringsregimer for at afklare, hvor barriererne opstår. Task-forcen henter endvidere inspiration fra andre landes regulering og praksis.

På baggrund af besøg og interviews hos 30 virksomheder giver rapporten et indblik i, hvordan danske virksomheder oplever barrierer i reguleringen, når de arbejder med ressourceeffektivitet. Rapporten afdækker blandt andet, hvilken regulering, virksomhederne oplever, som hæmmende for virksomhedernes drift og forretningsudvikling i retning af øget ressourceeffektivitet. Rapporten er udarbejdet på opdrag af Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen som en del af arbejdet i Task-force for øget ressourceeffektivitet.

Rapporten er en beregning af de erhvervsøkonomiske og miljømæssige potentialer ved at fjerne udvalgte barrierer for øget ressourceeffektivitet på virksomhedsniveau. Rapporten bygger på de barrierer, som er identificeret i en kvalitativ analyse foretaget af NIRAS og præsenteret i rapporten "Reguleringsmæssige barrier for danske virksomheders ressourceeffektivitet" (NIRAS, 2015). Rapporten er udarbejdet på opdrag af Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen som en del af arbejdet i Task-force for øget ressourceeffektivitet.

I 2014 fik task-forcen gennemført en for-analyse af udenlandske erfaringer med reguleringsmæssige barrierer for ressourceeffektivitet. Analysen peger bl.a. på, at Danmark - med task-forcen - tilslutter sig en lille gruppe EU lande, som er i gang med lignende arbejde. Og at nogle barriereområder, fx affaldsdirektiverne, går igen på tværs af landene.