Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

AK Entreprenørservice - "larvebånd" - genanvendeligt metal og gummi fra larvebånd

AK Entreprenørservice ønsker at udvikle en grøn forretningsmodel hvorved der skabes værdi af udtjente larvebånd. Adskillelse af gummi og metal vil medføre, at de to værdifulde ressourcer kan genanvendes.

Uddybende om projektet

AK Entreprenørservice har identificeret at udtjente larvebånd i dag deponeres. Da gummi og metallet Hardox er værdifulde genanvendelige ressourcer hver for sig, ønsker virksomheden at udvikle en teknologi der kan adskille metallet fra gummiet. Forretningsmodellen vil kunne skabe vækst for virksomheden og potentielt udvide forretningen, samt tilbyde en komplet løsning i håndtering af materialer fra entreprenører, hvilket vil gøre virksomheden mere konkurrencedygtig. AK Entreprenørservice forventer at kunne ansatte 10-20 nye medarbejdere i løbet af 3 år efter opstart af forretningsmodellen.

I fase 2 vil der være fokus på at indgå aftaler med identificerede kunder, som kan aftage de producerede fraktioner efter adskillelsen. Det skal ligeledes afklares i hvor høj grad fraktionerne fra de forskellige typer larvebånd kan adskilles og isoleres.

Hvordan er forretningspotentialet?

Den primære målgruppe for forretningsmodellen er entreprenører og reparatører af entreprenørmaskiner. Kunderne får mulighed for øget genanvendelse da ressourcerne vil indgå i et cradle-to-cradle kredsløb, da materialerne potentielt kan bruges i nye larvebånd.

Hvilken gavn gør det?

Regeringens Ressourcestrategi fra oktober 2013 lægger op til øget genanvendelse fra bygge- og anlægssektoren, hvilket forretningsmodellen netop lægger op til.

Det forventes, at der vil blive oparbejdet op til 2.500 ton larvebånd ud af de ca. 10.000 ton, som pt. går til deponi, samt at der på pladsen vil blive etableret yderligere aktiviteter, som betyder at der vil blive oparbejdet ca. 30.000 tons affald fra nedrivning og anlægsbranchen til genanvendelse.

Støtte fra Grøn Omstillingsfond og Region Sjælland

Støttebeløb fase 1: 250.000 kr.
Støttebeløb fase 2: 921.000 kr.

Fase 1 af programmet:

Januar - juni 2014

Fase 2 af programmet:

Oktober 2014 - oktober 2015

Projektholder

AK Entreprenørservice
Vordingborg.

Kontaktperson

Alex Krøldrup
Tlf. nr.: 3070 5580
E-mail: alex@ak-es.dk.