Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Advance Nonwoven A/S - Genanvendelse af fibermateriale ved timebaseret leasing

Advance Nonwoven A/S vil udvikle en grøn forretningsmodel, der tilbyder virksomheder time-baseret leasing for brugen af et anlæg, der kan fremstille endeløse måtter af virksomhedernes egne affaldsfraktioner. Virksomhederne skal dermed kun betale for brug og ikke selv investere i anlægget.

Resumé

Advance Nonwoven A/S vil udvikle en grøn forretningsmodel, der tilbyder virksomheder time-baseret leasing for brugen af et anlæg, der kan fremstille endeløse måtter af virksomhedernes egne affaldsfraktioner. Virksomhederne skal dermed kun betale for brug og ikke selv investere i anlægget.

Uddybende om projektet

Advance Nonwoven A/S er en virksomhed, der kan forarbejde recirkulerede materiale fra virksomheders affaldsfraktioner. Produkterne kan anvendes til isolering, polstring, filtre, membraner, biokompositter, beklædninger, underlag eller måtterne kan presses til plader.
Advance Nonwoven vil udvikle en grøn forretningsmodel og etablere en helt ny virksomhed, Convert A/S, hvor der etableres et nyt anlæg, der kan forarbejde affalds- og restmaterialer for virksomheder, der ikke har tilstrækkelige mængder affald/overskydende materialer til rentabelt at investere i eget anlæg.
Convert A/S tilbyder virksomhederne adgang til anlægget gennem leasing på timebasis, således at de betaler for brugen uden at skulle investere i selve anlægget. Hermed bliver det muligt for selv mindre virksomheder med relativt små mængder affald at genanvende materialerne.

De fremstillede produkter skal som hovedregel kunne recirkuleres igen og igen, således at affaldet i tråd med Cradle to Cradle principperne bliver en ressource, der skaber merværdi for virksomhederne i en cirkulær økonomi.

Hvordan er forretningspotentialet?

Convert A/S' tilbud om en pakkeløsning, hvor materialerne modtages, bearbejdes og leveres som skræddersyede produkter fra én og samme lokation er en nyskabelse, og modellen adskiller sig væsentligt fra de løsninger, som de traditionelle genanvendelsesprocesser og affaldshåndteringsvirksomheder kan levere.

Hvilken gavn gør det?

Alt materiale, der bliver oparbejdet, bliver genanvendt i stedet for at ende på deponi eller gå til forbrænding.
Forretningsmodellen sikrer hermed øget genbrug af fibermaterialer som ressourcer i nye produkter.

Andet

Advance Nonwoven vil med den nye grønne forretningsmodel blive en vigtig samarbejdspartner for bl.a. virksomheder, der ønsker at etablere take-back ordninger for egne produkter.
Via produktfremstilling på Advance Nonwovens anlæg faà30Ar disse virksomheder mulighed for nyttiggøre tilbagetagne materialer og skabe en indtjeningskilde i take-back ordningen.
Affaldet bliver herved i tråd med Cradle to Cradle principperne en ressource, der skaber merværdi for virksomheden.

Støtte fra Grøn Omstillingsfond og Region Midtjylland

Støttebeløb fase 1: 250.000 kr.
Støttebeløb fase 2: 560.000 kr.

Fase 1 af programmet:

Januar - juni 2014

Fase 2 af programmet:

Oktober 2014 - oktober 2015

Projektholder

Advance Nonwoven A/S
Rønde

Kontaktperson

Stig Gamborg
Tlf.nr.: 2515 6200
E-mail: sg@anw.dk