Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Udnyttelse af overskudsvarme skal reducere CO2-udledning

Projektet er støttet under initiativet Grøn Industrisymbiose.

Resumé

Coldstar vil undersøge muligheden for at sælge overskudsvarme fra køleanlæg til Trefor Varme, som vil udnytte denne som fjernvarme.

Overskudsvarme bliver til fjernvarme

Coldstar, som tjener penge på at opbevare fødevarer i fryserum for dagligvaresektoren og cateringkunder, genererer betydelige mængder overskudsvarme fra dets køleanlæg. Overskudsvarmen ledes i dag blot ud i det fri.

Ved indbygning af en varmepumpe og veksler i køleanlægget, er det dog muligt at konvertere overskudsvarmen til varmt vand med en temperatur, der gør det anvendeligt i fjernvarmeforsyningsnettet. Man vil således undersøge, om man med fordel kan anvende denne overskudsvarme som fjernvarme hos fjernvarmeselskabet Trefor Varme.

Gevinster for begge parter

Salget af overskudsvarmen til Trefor Varme vil være en ny indtægtskilde for Coldstar, og vil derfor være en økonomisk gevinst for virksomheden. Trefor Varme vil samtidig få mulighed for at opkøbe CO2-neutralt fjernvarme til en pris, der er lavere end værkets laveste produktionspris.

Væsentlige miljøeffekter

Udover de økonomiske gevinster vil samarbejdet medføre positive miljøeffekter. Det forventes, at varmegenvindingen ved indsatsen vil kunne generere 5980 MWh pr. år og samtidig nedbringe CO2-udledningen med 1633 tons pr. år.

Behov for teknisk rådgivning

Før parterne kan påbegynde nyttiggørelsen af overskudsvarmen, har Coldstar brug rådgivning - medfinansieret af tilskuddet fra Grøn Industrisymbiose.

Coldstar har bl.a. behov for rådgivning til vurdering af anlæggets størrelse, omfang af ændringer, pladsforhold, fastsættelse af priser, opstilling af budgetter mm.

Man forventer, at disse tvivlsspørgsmål er afklarede til vinter 2014, hvor man regner med at kunne igangsætte symbiosen til gavn for virksomhedernes økonomi samt miljø og klima.

Resultat af projektet:

De foreløbige undersøgelser af projektet har vist, at der kan genvindes en varmemængde, som kan sælges videre til Fjernvarmeværket. Prisen på overskudsvarmen vil være så fordelagtig, at tilbagebetalingsperioden for anlægsinvesteringen, kun vil være ca. 3 år. Rådgivningen viste, at overskudsvarme fra køleanlægget kan udnyttes på fjernvarmenettet ved indbygning af en varmepumpe. Symbioseprojektet kan mere konkret resultere i økonomiske gevinster for alle parter. De miljømæssige gevinster ved projektet er, at der ved realiseringen af projektet forventes, en reduktion af CO2 udledningen på 1630 tons om året. På baggrund af den samlede undersøgelse er Coldstar nu endnu mere interesseret i at realisere dette projekt".

Nøgletal

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose

48.000 kr.

Projektperiode

Maj - november 2014

Projektholder

Coldstar ApS
Vejle
www.coldstar.dk

Kontaktperson

Niels Lundgaard-Svenstrup
nls@coldstar.dk

Samarbejdspartnere

Trefor Varme A/S
Vejle
www.trefor.dk