Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Rejeaffald som minkfoder

Resumé: Royal Greenland Seafood A/S har ca. 80 tons rejeaffald om året. Affaldet bortskaffes pt. til forbrænding på I/S Reno-Nords forbrændingsanlæg. Der er indgået en aftale om, at rejeaffaldet fremover skal afleveres til Fodercentralen Limfjorden i Støvring, der kan bruge rejeaffaldet som ingrediens i minkfoder.

Projektbeskrivelse

I forbindelse med produktion af rejer på Royal Greenland Seafood A/S, opstår rejeaffald i form af rejehår og rejeopfej. Task Forcen for Grøn Industrisymbiose har henvendt sig til Royal Greenland Seafood A/S med henblik på at opnå en bedre udnyttelse af affaldet, fx til biogasproduktion eller dyrefoderproduktion. Efterfølgende har Royal Greenland Seafood A/S fået en aftale på plads om aflevering af affaldet til Fodercentralen Limfjorden, som producerer minkfoder, hvor rejeaffaldet kan indgå som bestanddel.

Business case

Der er indgået aftale om, at Fodercentralen Limfjorden betaler 50 øre pr. kg rejeaffald til Royal Greenland Seafood A/S, hvilket bliver 40.000 kr. om året for 80 tons rejeaffald. Fodercentralen Limfjorden afhenter rejeaffaldet hver 14. dag, mens Royal Greenland Seafood A/S sørger for at opbevare affaldet på frost. Prisen for den nuværende bortskaffelse af affaldet til forbrænding er 433 kr/ton, svarende til i alt 34.640 kr. for 80 tons. Dertil kommer udgifter til transport af affaldet til I/S Reno-Nords forbrændingsanlæg. Den samlede årlige besparelse ved udnyttelse af rejeaffaldet til dyrefoder frem for bortskaffelse til forbrænding udgør derfor minimum: 40.000 kr. + 34.640 kr. = 74.640 kr.

Miljøeffekt

Rejeaffaldet erstatter jomfruelige kilder til næringsstoffer og organiske stoffer i minkfoder. Affaldet udnyttes på den måde bedre end ved bortskaffelse til forbrænding, hvor det organiske stof udnyttes til energiformål. at afsætte rejeaffaldet til foderfremstilling er derfor en upcycling i forhold til at afskaffe affaldet ved forbrænding.

Projektholder

Royal Greenland Seafood A/S
Aalborg
www.royalgreenland.com

Samarbejdspartner

Fodercentralen Limfjorden
Støvring
www.fclimfjorden.dk