Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Overskudsvarme til fjernvarmenettet

Virksomheden FJ Industries vil afsætte sin overskudsvarme til Fjernvarme Fyn, som vil have overskudsvarmen ind på deres fjernvarmenet.

Projektbeskrivelse

FJ Industries producerer en del overskudsvarme fra sinterovne, hvor emner opvarmes med blandgas for efterfølgende at blive afkølet.

Ved at genanvende denne overskudsvarme kan FJ Industries afsætte varmen til en fjernvarmeleverandør og virksomheden kan øge indtjeningen eller mindske produktionsomkostningerne.

Fjernvarme Fyn kan, ved at modtage overskudsvarmen, spare på brændslet til deres kedel, udbygge forsyningsområdet samt minimere driftsomkostningerne til deres kedelanlæg. Herved øges indtjeningen til fjernvarmeforsyningen ligeledes, idet driftsomkostningerne reduceres.

Business case

FJ Industries har mulighed for en ekstra indtjening ved salg af overskudsvarmen til fjernvarmenettet, ligesom Fjernvarme Fyn kan reducere deres omkostninger ved at overtage overskudsvarmen, frem for at producere varmen selv.

Yderligere er der mulighed for, at FJ Industries ved en omlægning vil kunne nedlægge brug af gassen til opvarmning og kun benytte opvarmning med fjernvarme eller overskudsvarme, eller en kombination heraf. Mængden af overskudsvarme er ukendt, hvilket gør præcise økonomiske effekter svære at bestemme.

Miljøeffekt

Ved at genanvende overskudsvarmen i fjernvarmenettet er der potentiale for at minimere udledningen af CO2 med 110 tons om året. Desuden kan genanvendelsen føre til, at fjernvarmeforsyningen kan reducere brugen af kedler, der anvender fossile brændstoffer.

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose

38.160,00 kr.

Projektperiode

Fra: 31/01/2015 Til: 31/12/2015

Projektholder

Navn: FJ INDUSTRIES
By: Ferritslev Fyn

Kontaktperson

Navn: Lars Wildenschild
Tlf: 63909150
E-mail: lw@fji.dk

Samarbejdspartnere:

Partner: Fjernvarme Fyn
By: Odense M
Web: www.fjernvarmefyn.dk