Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Overskudsvarme skaber ny fjernvarme og reducerer CO2-udslip

Projektet er støttet under initiativet Grøn Industrisymbiose.

Resumé

C&D Foods i Esbjerg vil samarbejde med Esbjerg Varme om at nyttiggøre virksomhedens overskudsvarme som fjernvarme.

Overskudsvarme som fjernvarme skal styrke virksomhedernes økonomi

C&D Foods i Esbjerg, som producerer foder til kæledyr, genererer betydelige mængder overskudsvarme, som i dag blot udledes i det fri. Med dette projekt vil man undersøge muligheden for, om man med fordel kan anvende denne varme som fjernvarme hos Esbjerg Varme.

Hvis projektet realiseres, vil det være en økonomisk gevinst for C&D Foods, idet virksomheden vil få en indtægt ved salg af overskudsvarmen, samt spare på energiudgifterne til bortkøling af varmen, som i dag udgør en væsentlig udgiftspost.

Esbjerg Varme kan endvidere købe fjernvarme billigere hos C&D Foods sammenlignet med fjernvarme produceret hos den nuværende leverandør.

Til gavn for miljø og klima

Udover de økonomiske gevinster er der nogle væsentlige miljøeffekter forbundet med projektet. Hvis overskudsvarmen kan leveres til Esbjerg Varme, vil varmen erstatte fjernvarme, som produceres på forurenende energikilder. Overskudsvarme leveret til Esbjerg Varme vil endvidere mindske el-behovet hos C&D Foods.

Behov for teknisk rådgivning

Inden C&D Foods og Esbjerg Varme kan begynde at udnytte overskudsvarmen, er der en række usikkerheder, som rådgivningen - medfinansieret af tilskuddet fra Grøn Industrisymbiose - skal hjælpe med at afdække.

Parterne skal blandt andet have afklaret, hvor stor en andel af overskudsvarmen, som Esbjerg Varme kan udnytte. Ydermere er symbiosens tilblivelse afhængig af, at projektet er økonomisk rentabelt, hvorfor parterne også skal have hjælp til udregning af en business case.

Sammen med rådgiverne skal parterne bruge sommeren og efteråret på at afklare de forskellige udfordringer, så symbiosen forhåbentligt kan realiseres primo 2015.

Nøgletal

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose
48.000 kr.

Projektperiode

Maj - november 2014

Projektholder

C&D Foods
Esbjerg
www.cdfoods.com

Kontaktperson

Claus Bundgaard Petersen
Claus.Petersen@cdfoods.com

Samarbejdspartnere

Esbjerg Varme A/S
Esbjerg
www.esbjergforsyning.dk