Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Overskudsvarme fra opvarmning af tandhjul

Resumé

Symbioseparterne vil undersøge, hvorvidt overskudsvarme fra Niebuhr Gears kan ledes videre via fjernvarmenettet til DK Company

Projektbeskrivelse

Overskudsvarmen bliver udledt fra opvarmning af tandhjul. Overskudsvarmen er et resultat af, at tandhjul hærdes ved høj varme.

Business Case

Der er foretaget en energianalyse hos Niebuhr Gears, som påpeger, at der er betydelige mængder overskudsvarme. Dog er de nye overskudsvarmeregler samt muligheden for at lede denne varme til DK Company ikke afdækket.

Miljøeffekter

Symbiosen kan resultere i et reduceret forbrug af fossile brændsler hos fjernvarmeselskabet, da fjernvarmeselskabet i dag producerer varme ved anvendelse af naturgas.
Da anvendelse af naturgas giver anledning til en emission på ca. 80 g CO2-ækv./MJ og dermed ca. 290 g CO2-ækv./kWh vil der forekomme en stor besparelse - f.eks. angivet som CO2-ækvivalenter til visning af drivhuseffekten.

Projektholder

Niebuhr Gears
Ikast

Kontaktperson

Annette Mosegaard
amo@niebuhr.dk

Samarbejdspartnere

DK Company
Ikast

Samarbejdspartnere

HMN Naturgas
Viborg