Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Overskudsvarme fra MetteMunk

Symbioseprojektet går ud på, at virksomheden Mette Munk vil afsætte overskudsvarme fra produktion til Fjernvarme Fyn.

Projektbeskrivelse

I dag udledes overskudsvarmen fra kølemaskiner og trykluftskompressorer i det fri. Symbiosen går ud på, at Fjernvarme Fyn skal være modtager den del af overskudsvarmen, som ikke kan bruges internt.

Business case

Mette Munk vil kunne opnå en økonomisk gevinst ved at afsætte sin overskudsvarme til Fjernvarme Fyn i stedet for at udlede den i det fri. Der opnås også en elbesparelse på elforbruget til køle kondensatorerne
Fjernvarme Fyn kan reducer omkostninger til brændsel og optimer driften af fjernvarmenettet.

Miljøeffekt

Ved at udnytte overskudsvarmen fra Mette Munk hos så vil Fjernvarme Fyn kunne mindske brugen af brændsel og mindske CO2 udledningen. Fjernvarme Fyn vil ligeledes reducer driftsomkostningerne ved fjernvarmeproduktionen. Samtidig udledes overskudsvarmen ikke direkte i det fri.
Ligeledes vil Mette Munk kunne reducere elforbruget til køle-kondensatorne, som dermed nedsætter CO2-udledningen.

Da Mette Munk ønsker at reducere miljøbelastningen er brugen af overskudsvarme til afsætning af varme til fjernvarmenettet et godt tiltag til at opfylde dette mål.

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose

11.808 kr.

Projektperiode:

Maj 2015 - December 2015

Projektholder:

Mette Munk
Odense
mettemunk.dk

Kontaktperson:

Jan Serritzlew
70 20 23 71
jas@mettemunk.dk

Samarbejdspartnere:

Fjernvarme Fyn
Odense
www.fjernvarmefyn.dk