Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Energisymbiose Slagelse

Symbiosens ressourcestrøm er overskudsvarme. Danapak Flexibles har overskydende varme fra fremstillingsprocessen, som delvist anvendes internt, men i sommerperioden anvendes den ikke og går derfor til spilde. SK Forsyning er interesseret i at anvende overskudsvarmen på fjernvarmenettet.

Projektbeskrivelse

Danapak ligger i Slagelse og producerer emballage til fødevare- og medicinalindustrien. Produktionen af emballage hos Danapak resulterer i en væsentlig mængde overskudsvarme fra eget forbrændingsanlæg.
I sommerperioden bliver overskudsvarmen ikke udnyttet internt, og kan derfor med fordel afsættes til det nærliggende fjernvarmenet.
SK Forsyning leverer blandt andet fjernvarme i Slagelse- og Korsørområdet. SK Forsyning administrerer fjernvarmenettet og er interesseret i muligheden for at aftage overskudsvarmen fra Danapak.

Business Case

Danapak har mulighed for at spare udgifter til køling og i stedet modtage betaling for den producerede overskudsvarme. Ligeledes kan SK Forsyning potentielt reducere omkostningerne ved at spare udgifter til brændsel og vedligeholdelse af anlæg.

Miljøeffekter

Ved at udnytte rest-varmen fra Danapak kan anden (fossil) brændsel erstattes i forbindelse med SK Forsyning's varmeproduktion. Derudover kan Danapak potentielt reducere energiforbruget forbundet med den nuværende køling. Dette vil reducere energiforbruget fra begge virksomheder og dermed også deres CO2-udledning, samtidig med at ressourceudnyttelsen øges ved at spild af energi undgås.

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose

42.000,00 kr.

Projektperiode

01/01/2015 - 30/06/2015

Projektholder

Navn: Danapak Flexibles A/S
By: Slagelse

Kontaktperson

Navn: Freddie Kupper
Tlf.: 58556659
E-mail: fk@danapakflex.com