Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Bioteknologivirksomheds overskudsvarme skal bruges som fjernvarme i Esbjerg

Projektet er støttet under initiativet Grøn Industrisymbiose.

Resumé

I dette projekt vil man undersøge muligheden for at udnytte overskudsvarme fra Vitalys som fjernvarme hos Esbjerg Varme A/S til gavn for virksomhedernes økonomi samt miljø og klima.

Overskudsvarme bliver til fjernvarme

Bioteknologivirksomheden Vitalys i Esbjerg, der fremstiller lysin til foderstofindustrien, genererer i dag betydelige mængder overskudsvarme, som på nuværende tidspunkt udledes i det fri. Med dette projekt vil Vitalys undersøge, om virksomheden med fordel kan videresælge overskudsvarmen til fjernvarmeselskabet Esbjerg Varme.

Økonomiske og miljømæssige gevinster for begge parter

Hvis projektet realiseres vil det være en økonomisk gevinst for Vitalys, da virksomheden vil få en indtægt fra salg af overskudsvarme til fjernvarme og samtidig nedsætte energiudgifterne til bortkøling af varme, som i dag er en væsentlig udgiftspost.

Esbjerg Varme vil også kunne opnå en billigere varmeproduktion, idet overskudsvarmen kan købes billigere hos Vitalys i forhold til nyproduceret fjernvarme.

Udover de økonomiske gevinster er der nogle væsentlige miljøeffekter forbundet med projektet. Hvis overskudsvarmen kan leveres til Esbjerg Varme, vil den erstatte fjernvarme, som i dag genereres på forurenende energikilder. Endvidere vil projektet kunne reducere el-behovet hos Vitalys, da mængden af varme, som skal bortkøles i køletårne, bliver mindre.

Behov for teknisk rådgivning

Inden Vitalys og Esbjerg Varme kan begynde at udnytte overskudsvarmen, er der en række usikkerheder, som rådgivning fra eksperter - medfinansieret af tilskuddet fra Grøn Industrisymbiose - skal hjælpe med at afdække.

Parterne skal blandt andet have afdækket, hvor stor en andel af overskudsvarmen, som fjernvarmeselskabet kan udnytte. Ydermere skal man have hjælp til at afklare, om projektet er en god business case, fx ved beregning af tilbagebetalingstider.

Sammen med rådgiverne skal parterne bruge sommeren og efteråret på at afklare de forskellige udfordringer, så symbiosen forhåbentligt kan realiseres primo 2015.

Nøgletal

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose
48.000 kr.

Projektperiode

Maj - november 2014

Projektholder

Vitalys I/S
Esbjerg
www.vitalys.dk

Kontaktperson

Tommy Mortensen
tm@vitalys.dk

Samarbejdspartnere

Esbjerg Varme A/S
Esbjerg
www.esbjergforsyning.dk