Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Biosymbiose Bornholm

En række virksomheder på Bornholm er gået sammen for at undersøge, hvordan organiske restfraktioner kan gå til biogasproduktion i stedet for til forbrænding.

Projektbeskrivelse:

Organiske restfraktioner bliver i dag enten brændt i Bornholms Affaldsbehandlings (BOFAs) forbrændingsanlæg eller behandlet i et af Bornholms renseanlæg (for de flydende fraktioner). Men de organiske restfraktioner kan nyttiggøres mere optimalt, hvis de bliver brugt til produktion af biogas på Biokrafts biogasanlæg.

Restfraktionerne kommer fra erhvervsaktører, som potentielt kan indgå i en symbiose med biokraft.
Renseanlæggene på Bornholm, der drives af Bornholms Forsyning, belastes i øjeblikket på grund af håndteringen af de flydende organiske restfraktioner. Driften af renseanlæggene vil derfor blive gavnet af, at de organiske restfraktioner ledes andetsteds.

Symbiosen kan muliggøre en forbedret udnyttelse af organiske restfraktioner. Dette vil ikke kun være gældende for de fem symbiosepartnere, men for en lang række virksomheder på hele Bornholm. Øen vil således være førende inden for grønne initiativer, hvilket kan være med til at styrke hele erhvervslivet på Bornholm.

Business Case

Bornholm er i en særlig geografisk og økonomisk situation, da transportomkostningerne fra øen er høje. Derfor er økonomien på Bornholm afhængig af lokale tiltag, der kan fremme en forbedret udnyttelse af ressourcerne med både miljømæssige og økonomiske gevinster.

Miljøeffekt

Produktionen af biogas kan give en miljømæssig stor gevinst ved at nyttiggøre de organiske restfraktioner til biogasproduktion.

Derudover benyttes den afgassede biomasse som gødning på landbrugsjorde. Udnyttelse af næringsstoffer til landbrugsjord betyder mindre behov for kunstgødning, recirkulering og bevarelse af nærringsstoffer i deres naturlige kredsløb. Elementet er væsentligt, da næringsstofferne ved afbrænding enten går tabt, eller bliver meget svært tilgængelige.

Støtte fra Grøn Omstillingsfond

169.998,00